Rafet Arslan itirazım üzerine şunları yazdı:
Aslında suret yasağı-şu an var demiyorum; zaten desem hipergerçekçi
tasvircilik iddiam ile çelişir.
Ben şu an süslemeciliğin/dekoratifin de patlama yaptığını ve buna
tarihsel gelenekteki suret yasağının sonucu olarak Anadolu'da gelişmiş
süslemeci gelenekte arıyorum. Suret yasağı tarihte süslemeciliği
çıkartmıştı, modern ise  buna ikonografi olarak figürü
eklemişti(Stalinci heykel gibi); şimdinin "yeni cumhuriyet" estetiği de
her ikisini birleştirip karşımıza sürüyor- diyorum; umarım
anlatabilmişimdir. Geçmişten geleceğe dönüş, yani an'ın dokusunun
geçmişin süslemeciliği ve Batı'nın ikonografisinin(figüratif) karışımı
yeni muhafazakar bir imge yarattığını...

No comments: